Het beeldmateriaal is op de volgende plekken gevonden:

Ai Weiwei

Alomvattende surveillance

Commerciële surveillance

Individuele surveillance

Near future fictie

Sousveillance en coveillance

Digitale productie

Nassim Taleb